สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝ


        สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ,กล่าวคำอาราธนาศีล5,กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวอธิฐานจิต ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ


          ส่วนภาคสายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมธาตุมณีจักรพรรดิ / รัตนมณีโชติรส / ทิพยมาลาปุปผาสวรรค์เพื่อร่วมบูชาข้าวพระ จากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย  ก่อนที่จะประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิต สถาปนาโบสถ์พระไตรปิฎก โดยพระมหาธีรพล จิตฺตวโร  ท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตานำกล่าวคำอธิษฐานจิต ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันประดิษฐานลูกนิมิต ณ อุโบสถ์พระไตรปิฎกจำลอง พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน และได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยกองบุญผ้าอาบน้ำฝน และบุญแสงสว่างเข้าพรรษาแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องวันเข้าพรรษาและอุโมทนาบุญในการสร้างอุโบสถ์พระไตรปิฎก ก่อนที่จะได้นำอธิฐานจิต หลับตาตรึกกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมในวันอาทิตย์ต้นเดือนและให้พรแก่สาธุชน ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง