สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

    โดยพิธีได้เริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย


      ส่วนในภาคสายขบวนนาคธรรมทายาท ได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี     เพื่อประกอบพิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครอง จากนั้นก็ได้ประกอบพิธีบรรพชาและรับศีล   ก่อนที่ผู้ปกครองจะได้ถวายบาตรแด่สามเณรใหม่ พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้ พิธีถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรธนา ฟองสายชล และ กัลยาณมิตรเคธี่ ฟิงเคนนาวเออร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรอัญชลี สุปัญญาโชติกุล และ กัลยาณมิตรสำรอง ดาวม์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรเบญญาพร และ กัลยาณมิตรบุศย์ญากรณ์  ประยูรพรหม เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีถวายกองบุญยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรกาณจนา ทองคำพาณิชย์ และ กัลยาณมิตรจินตนา วินเทอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, กองบุญราชันย์ปฐพี – ราชินีที่ดิน โดยมีกัลยาณมิตรมายารัศมี สายจันทร์   เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย,   และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรมิชาเอล โวล์ฟ และ กัลยาณมิตรผุสดี เซียร์น เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, จากนั้นคณะสงฆ์ได้ได้นำสาธุชนปิดทองลูกนิมิตและโปรยรัตนชาติในหลุมนิมิตจำลอง พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีผูกพัทธสีมาพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย 


     ส่วนภาคบ่ายสาธุชนก็ได้ร่วมกับปลูกบุพผาสวรรค์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป