สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย


     สำหรับพิธีกรรมในภาคสายเป็นพิธีตักบาตร โดยมีกัลยาณมิตรวิภา อุดมมั่นถาวร , คุณโซอิชิโร่ ฮาชิซูเม เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ด้านกัลยาณมิตรธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิฐานจิต จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญทิพยสุทธาโภชน์และทิพยมาลาบุบผาสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย


   ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย โดยมีกัลยาณมิตรสมพร นันทวงศ์ดวงศรี , และกัลยาณมิตรจิราภรณ์ คุเรฮะ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีปิดทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย โดยทุกท่านต่างมีความปลื้มปีติและมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้