สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ 1,400,000,000 จบ

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ 1,400,000,000 จบ


    วัดพระธรรมกาย จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ 1,400,000,000 จบ และครบรอบ 3 ปีของโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


     สำหรับพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ 1,400,000,000 จบและครบรอบ3 ปีของโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จัดขึ้นเมื่อวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ท่ามกลางความยินดีของชาวพุทธที่มากันอย่างล้นหลาม โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้นำเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์   แถวที่ยาวเหยียดของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเดินเวียนประทักษิณ เป็นการยืนยันถึงความรักที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น    จากนั้นคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและสาธุชนทั่วโลกได้ตั้งใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจนครบ 1,400,000,000 จบ แล้วท่านประธานสงฆ์ได้อ่านโอวาทของใครคนหนึ่งใจความว่า “ บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้นเป็นบทที่มีความสำคัญมากๆเป็นคำสั่งสอนของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว จะได้คำเหล่านี้มาไม่ใช่ง่ายเลย ใครได้สวดให้ดีใจเถิด สวดเถิด ประเสริฐนัก ปลื้มเถิดประเสริฐนัก  แต่ละคำนั้นเอาประเทศมาตีค่าไม่ได้เลย แต่ละประโยคมีคุณค่ามากกว่าเมืองหรือประเทศทั้งหลาย เพราะทรัพย์ทั้งประเทศก็ยังทำให้หลุดพ้นจากกิเลศไม่ได้ แต่บทสวดนี้แต่ละคำทำให้หลุดพ้นจากาการครอบงำของพญามารได้ ใครมาสวดบุญก็เกิด  


     จากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้น 140 ครั้งและก่อนจะบอกเป้าใหม่ใครคนหนึ่งได้ให้พระทุกรูป สาธุชนทุกคนได้ร่วมกันสวดส่งท้ายยอดเก่าด้วยเสียงที่ไพเราะที่สุดที่ออกจากศูนย์กลางกาย  เพื่อเป็นปฐมเริ่มที่ดีของการสวดยอดใหม่อย่างถูกหลักวิชชา และแล้วใครคนหนึ่งท่านก็เมตตาบอกเป้าใหม่ด้วยตัวเลข 1,527,082,512 จบในวันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม  วันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ที่จะถึงนี้