สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีถวายเทียนพรรษา

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีถวายเทียนพรรษา


วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเคน เหง้าสีวัด และกัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทราวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมีกัลยาณมิตรเต๊อะ กิจนิกร และกัลยาณมิตรศรีศักดิ์ กิจนิกร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,ครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง ด้านกัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย และกัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน


      จากนั้นประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายหลอดไฟ และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณอันดีงามของชาวพุทธ