สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดค่าย Happy Freshy Camp 2019

ชพส. จัดค่าย Happy Freshy Camp 2019


    ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย Happy Freshy Camp 2019


       ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคมที่ ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย Happy Freshy Camp 2019 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง  และเพื่อพบกับมิตรภาพต่างสถาบันในวัยเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นการระดมความคิดพัฒนานิสัยที่ต้องการแก้ของตนเอง 


        สำหรับการเข้าค่ายในครั้งนี้น้องๆ ได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า – นั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติ ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally กีฬาสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบันที่เป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังได้เข้าฐานกิจกรรมวัฒนธรรมธรรมชาวพุทธ ความดีสากล 5 ประการ และได้ร่วมพิธีถวายสังฆทาน ณ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง อีกด้วย ส่วนช่วงสุดท้ายของกิจกรรมน้องๆทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ชวนเพื่อนๆ มาเป็น Supervisor จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 ก่อนที่ทุกคนจะได้รับรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ และแง่คิดดีๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งรับของระลึก ก่อนที่จะเดินทางกลับ เพื่อกลับไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยทำความดีต่อไป