สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง


    วัดพระธรรมกายฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง และกองบุญร่มธรรม 


      เมื่อวันอาทิตย์ที่  14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมในภาคเช้าเริ่ม เวลา 09.30 น.โดยท่านประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง ซึ่งมีคณะประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรอัญชิสา ทองเหล็ง , กัลยาณมิตรอนงค์นาฏ ลอเรแทน และกัลยาณมิตรเน็ต    ลอเรแทน ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน มีกัลยาณมิตรอัมมร แชน และกัลยาณมิตรเจนนี่  พิมพิวงศ์ จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


   ส่วนพิธีกรรมภาคบ่าย เริ่มขึ้นใน 13.00 น. โดยท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญร่มธรรม  โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม , กัลยาณมิตรอุไรวรรณ เบิร์ด และกัลยาณมิตรแตง  สานวรวงศ์  พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายกองบุญร่มธรรมและกองบุญแสงสว่าง นอกจากนี้ยังได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ด้วยความปลื้มปีติ