สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

พิธีบรรพชาโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


   วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


    สำหรับพิธีบรรพชาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยภายในงานผู้ปกครอง คณะญาติ พร้อมทั้งเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พร้อมด้วยนาคธรรมทายาท ได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ พร้อมทั้งประกอบพิธีวันทาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ท่ามกลางความปลื้มปีติของญาติพี่น้องและคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานทุกคน


    จากนั้นนาคธรรมทายาทได้พร้อมกัน ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เพื่อประกอบขอบรรพชาและคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งประกอบพิธีขอสรณคมน์ ขอศีล ขอนิสัย จากพระอุปัชฌาย์ โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เปรียญธรรม 9 ประโยค ราชบัณทิต เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาทโดยมีใจความว่า“การที่เธอทั้งหลายได้มาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนารุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  ที่มีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร สั่งสอนวิชาธรรมกายจนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีอันล้นเหลือ เพราะผู้บวชมีจำนวน 5 พันกว่าท่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อเข้ามาบวชเป็นทายาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องรู้จักเป้าหมายของการบวชที่มี 3 ข้อด้วยกันคือ 1.บวชเพื่อ ละ คือละจากกิเลสสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องทั้งหลาย ที่เคยกระทำมาเช่นเป็นคนนิสัยไม่ดีเกเร เป็นต้น 2.บวชเพื่อ รู้ คือบวชเรียนรู้วิชาการต่างๆตามวินัยสงฆ์ ทำตัวให้บริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อย ฝึกฝนเรียนรู้ธรรมมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนไว้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติตาม และ3.บวชเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อ ละแล้ว รู้แล้วให้นำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอน แล้วนำไปปฏิบัติเช่นเรื่องฝึกกรรมฐานหรือสมาธิ เมื่อได้เริ่มให้ฝึกต่อไปเรื่อยๆเพราะเมื่อฝึกบ่อยๆกิเลสทั้งหลายก็จะค่อยๆเบาบาง ควบคุมสติได้ใจจะหมดจด จะมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเกิดเป็นมงคลแก่ตนเองในที่สุด”


    สำหรับโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในครั้งนี้สามเณรธรรมทายาทจะได้รับการอบรมของตนเอง พร้อมทั้งจะเข่พิธีอุปสมบทในวันที่ 15 สิงหาคม