สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท


วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท 


   สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อนาคธรรมทายาทและสาธุชนมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ก็ได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณในโบสถ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาพระประธาน ,พิธีขอขมาผู้ปกครองและรับผ้าไตร พร้อมทั้งประกอบพิธีบรรพชาและพิธีถวายบาตร โดยมีสามเณรธรรมทายาทที่เข้ารับการบรรพชา ดังนี้สามเณรเอ็กซาเวีย เทรเวอร์,สามเณรธนกาญจ์ ชาญปรีชากุล,สามเณรเนตรธรรม ชาญปรีชากุล,สามเณรประวิทย์ ภูวงศ์ และสามเณรนภัทร ภูวงศ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญผ้าไตรจีวร โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลก และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่สามเณรใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ


   ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และพิธีถวายปัจจัยปิดกองบุญประธานตักบาตรกฐินปีพุทธศักราช 2562 โดยมีกัลยาณมิตรธนกฤช ชาญปรีชากุลและครอบครัวร่วมถวายแด่พระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่ท่านจะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์