สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองเชฟฟิลด์ 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองเชฟฟิลด์ 


วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ


         คณะสงฆ์และสามเณร จำนวน 9 รูป จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้รับกิจนิมนต์ไปเป็นเนื้อนาบุญ ที่บ้านกัลยาณมิตรอวัสดา เบนท์ลี่ย์ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ เพื่อทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 15 ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่าน ซึ่งมีทั้งชาวไทย และชาวท้องถิ่น สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นกัลยาณมิตรอวัสดา เบนท์ลี่ย์ ได้นำกล่าวคำถวายสังฆทาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร  


       และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของการให้ทาน 5 ประการคือ ประการแรก ย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก,ประการที่สอง สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหา ,ประการที่สาม ชื่อเสียงอันดีงามย่อมขจรขจาย ไปทั่วสารทิศ ,ประการที่สี่ ย่อมเข้าสู่ที่ประชุมอย่างผู้องอาจกล้าหาญ และประการที่ห้า เมื่อละโลก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเบิกบานในบุญ