สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธทย. รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ รับชมภาพยนตร์สามมิติ

ธทย. รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ รับชมภาพยนตร์สามมิติ


   คณะพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้ารับชมภาพยนตร์สามมิติ Monks ชีวิตสมณะ ผู้ชนะแห่งจักรวาล ณ โรงหนังมหารัตนวิหารคด คอร์ 4 วัดพระธรรมกาย


         สำหรับบรรยากาศการจัดฉายภาพยนตร์สามมิติ Monks ชีวิตสมณะ ผู้ชนะแห่งจักรวาล เมื่อวันที่ 23 และ วันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างคึกคัก ก่อนที่จะเข้ารับชมภาพยนต์นั้นได้มีการฉายสื่อข้อควรรู้ในการเข้ารับชม พร้อมทั้งเข้าแถวรับแว่นตาสามมิติอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งครั้งนี้ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์ 2 เรื่องด้วยกัน คือ 1.ภาพยนตร์เรื่องพระนันทะเถระ และ 2.ภาพยนตร์เรื่องพระอนุรุทธะเถระ ซึ่งภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องนี้ จัดทำขึ้นโดยทีมงานผลิตสื่อสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก ที่ได้หยิบยกเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดสู่จอภาพยนตร์ทั้งหมด 10 เรื่อง โดยภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของพระนันทะเถระ ผู้เป็นเลิศทางสำรวมระวังอินทรีย์  สามารถเอาชนะกิเลสคือ กามคุณ จนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ จึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตทัคคะ ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางสำรวมระวังอินทรีย์ 


          ส่วนภาพยนตร์เรื่องที่สอง เป็นเรื่องราวของพระอนุรุทธะเถระ ผู้เลิศในด้านทิพยจักขุญาณ ซึ่งในภพชาตินั้นท่านได้เกิดเป็นเจ้าชายผู้เพียบพร้อมในทุกด้าน แต่ท่านได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และคลายความยึดติดในการเป็นผู้เลิศทางด้านทิพยจักขุญาณ ได้ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองว่า ความสุขอันเป็นบรมสุข ไม่ได้เกิดจากสิ่งของนอกกาย แต่เกิดจากใจที่ไร้เครื่องพันธนาการจากทุกสิ่ง  ความพิเศษของภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นได้มีการเรียบเรียงและถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างกระชับและน่าสนใจประกอบกับภาพสามมิติ ที่มีความวิจิตรสวยงามประดุจดั่งอยู่ในสมัยพุทธกาล และยังมีภาพความสวยงามของสวรรค์ชั้นต่างๆ ที่ต้องบอกว่า ไม่ควรพลาดการรับชมแม้แต่เรื่องเดียว