สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ  ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์

พิธีบูชาข้าวพระ  ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์


 วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด


      ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญใหญ่ตลอดทั้ง ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาข้าวพระ และประกอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรจำเนียร บุญฟู,กัลยาณมิตรประนอม ฮาร์ดี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรปริญญา นีลด์ และกัลยาณมิตรมะลิวรรณ มาโลน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน


       ส่วนภาคสายก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร และประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด โดยมีกัลยาณมิตรประนอม ฮาร์ดี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติ