สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


      วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีถวายต้นสมบัติจักรพรรดิ


     ภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีปิดแผ่นทองและนำดอกไม้สักการะ “ดวงแก้วเห็นแล้วรวย” โดยมีกัลยาณมิตรตระกูล นิลมีทรัพย์ ,กัลยาณมิตร    ธวัชชัย อมรโกศลพันธ์, กัลยาณมิตรรุ่งระวี-กัลยาณมิตรธนิก ลิ้มเลิศวาที ,กัลยาณมิตรยุพิน ธรรมปรีชา และกัลยาณมิตรดารา ศุภพิโรจน์ เป็นประธานในครั้งนี้ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายทิพยมาลา โดยมีกัลยาณมิตรตระกูล นิลมีทรัพย์, กัลยาณมิตรพุยิน ธรรมปรีชา และกัลยาณมิตรดารา ศุภพิโรจน์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรรุ่งระวี ลิ้มเลิศวาที เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษา โดยมีกัลยาณมิตรสมใจ ศรีบุญเรือง เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย,  ส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรมาลินี ไอเอโคน่า เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย,  พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายต้นสมบัติจักรพรรดิ 214 ศูนย์ทั่วโลก ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ โดยกัลยาณมิตรไพรัช วรกิจกุล เป็นตัวแทนกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายปัจจัยบูชาข้าวพระ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาข้าวพระ


  บรรยากาศงานบุญครั้งนี้ทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ได้มาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระ และร่วมถวายต้นสมบัติจักรพรรดิ พร้อมทั้งยังได้มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกัน