สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


    วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


    ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งหลวงพ่อ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรวิไลศักดิ์  เคนมี,กัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมย์,กัลยาณมิตรทองสาย รัชพงษ์  จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมย์ ,กัลยาณมิตรทองสาย  รัชพงษ์  และกัลยาณมิตรแสงอรุณ  นวลทรศรี เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้เจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายคิลานเภสัชแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะในหัวข้อเรื่อง  “ศรัทธาของชาวพุทธ”  จาก พระอาจารย์มานพ  ทีปวํโส