สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี


      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศล และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


    ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , อาราธนาศีล 5 และแสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ โดยพระอาจารย์อาติส จนฺทปโภ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามสูตร และนำประกอบพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานพร้อมเพียงกัน


    ต่อมาจึงพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรฐิถิพร เอื้อนชูจิต ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า และในโอกาสนี้พระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรพระเป็นภาบาลี, ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นก็ได้ร่วมปล่อยปลา ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งท่านที่มาร่วมงาน ต่างมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆ ไป