สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


      ภายในงานสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ถวายพวงมาลัยมะลิและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมกันปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย 


    จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรดวงกมล สุริยาวงษ์ และกัลยาณมิตรชมพู ชัยชนะสงคราม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายต้นสมบัติจักรพรรดิ โดยมีกัลยาณมิตรใคศรี อัลเลน และกัลยาณมิตรอุดม น้อยมณี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆ ก่อนที่พระอาจารย์จะได้แจ้งข่าวบุญและมอบของที่ระลึก นอกจากนี้ยังได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้