สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร


       วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทที่เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ 3 โครงการ ณ บริเวณด้านหน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล


       เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว , โครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่น 4 และโครงการบวชผู้นำพุทธโลก รุ่น 3 ณ บริเวณด้านหน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล  ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอาจารย์นำประกอบพิธีกรรม โดยมีตัวแทนคณะญาตินำพานกรวยถวายแด่พระอาจารย์ พร้อมทั้งกล่าวคำถวายบุตรหลานและญาติให้อยู่ในการดูแลของพระอาจารย์ 


      จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมแก่คณะผู้ปกครองและหมู่ญาติที่มาร่วมงาน โดยกล่าวชื่นชมถึงความเสียสละที่ดูแลบุตรหลานมาเป็นอย่างดีจนถึงวันที่จะได้บวช   พร้อมทั้งยกตัวอย่างของบัณฑิตในสมัยก่อนที่มีผมหงอกแม้เพียงเส้นเดียวก็เห็นภัยในวัฏสงสารจึงออกบวช ต่างจากคนในยุคปัจจุบันที่ยังประมาทในการดำเนินชีวิต ประมาทในวัย ประมาทในสุขภาพ ประมาทในเวลา และประมาทในธรรม และการมาบวชนั้นเป็นไปเพื่อการฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ ดำรงตนอยู่ในเพศสมณะ ซึ่งเป็นเพศอันประเสริฐ เป็นผู้มีบุญเก่ามามาก และการบวชนั้นยังเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริง 

 

       ภายหลังจากพระอาจารย์แสดงธรรม คณะผู้ปกครองและผู้ที่มาร่วมงานได้กล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้แปรแถวเข้าพื้นที่เพื่อประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาและขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อคุณพ่อคุณแม่และหมู่ญาติ จากนั้นนาคธรรมทายาทจึงได้น้อมรับบาตรและผ้าไตรจากผู้ปกครอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ

         ในส่วนของพิธีเวียนประทักษิณโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว , โครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่น 4 และโครงการบวชผู้นำพุทธโลก รุ่น 3 จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 06.00 น. ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย  จึงขอเรียนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน