สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว


      วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว และเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน


      ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันสร้างมหาทานด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


     นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวาระครบรอบ 79 ปี และเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี,พิธีถวายยารักษาโรค และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้