สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลี


      วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับ 


          สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย  วา จา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรทองสาย รัชพงษ์ ,กัลยาณมิตรนรินทร์  - กัลยาณมิตรอุ่นจิต  รุธิรศิริ และกัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส  ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรนริศ  ศิริทัพ เป็นประธานจุดประทีปหน้าตู้พระธรรม, ส่วนกัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม ,กัลยาณมิตรสุนันท์ ศิริทัพ และกัลยาณมิตรวิจิตรา  ชูจิตตารมย์เป็นประธานจุดประทีปหน้ารูปผู้วายชนม์ พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์  ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวันสูตร และรับฟังธรรมะในหัวข้อเรื่อง  “สัมภาระบุญ”  จากพระอาจารย์จีระยุทธ  เตชุตฺตโม