สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


       วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช 


      ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) พระผู้ปราบมาร  และ ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนงนุช กอศักดิ์ และกัลยาณมิตรพิมพ์ชนก สายสมร     เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยกัลยาณมิตรอุษณีย์ ลีพัฒนะพันธ์   เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธชนก็ได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมและคิลานเภสัชถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


       ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก่อเกียรติ มหาวํโส เรื่อง การให้ ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม ได้สั่งสมบุญเพื่อเป็นบารมีติดตัวไปสู่ที่สุดแห่งธรรม