สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


       วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน


         สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีครอบครัวบุณยผล,ศรีวนิชชากร และเรืองนภาพร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ 


      และในวันนี้วัดพระธรรมกายจอร์เจียได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนชาวท้องถิ่น ที่ได้เดินทางมาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ โดยได้ร่วมกันฝึกสมาธิ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งเทศน์สอนธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี