สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่น  

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่น  


     วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่น  Three days retreat


       ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่น  Three days retreat โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการชาวท้องถิ่นได้ร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งปฏิบัติธรรม และเปลี่ยนประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรม พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ ซึ่งได้เมตตาหมุนเวียนมาเทศน์สอนธรรม นอกจากนี้ยังได้รับบุญUG 5 ซึ่งภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างมีความสุข สนุกกับทุกกิจกรรม  และมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ถ้ามีโอกาสก็ตั้งใจจะมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดอีกด้วย