สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


 วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


         สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรไตคำ เนาวรังสี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรเกษม สัตยาหุรักษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


         จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ รวมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยค่ะ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ นำด้วยความปลาบปลื้มปีติ