สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกรรมการคอนโดเมืองแก้วมณี จัดงานวันพุทธมาส

คณะกรรมการคอนโดเมืองแก้วมณี จัดงานวันพุทธมาส


       คณะกรรมการคอนโดเมืองแก้วมณี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดงานวันพุทธมาส และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ 


             สำหรับงานวันพุทธมาส ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องโถงอาคารทวีบุญ โดยคณะกรรมการคอนโดเมืองแก้วมณี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดงานวันพุทธมาส โดยได้นิมนต์พระสงฆ์120 รูปมาเป็นเนื้อนาบุญ  สานสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโก เปรียญธรรม 9 ประโยค  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ,ด๊อกเตอร์วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นกัลยาณมิตรเศกสรรค์ ศุขะบุตร ได้กล่าวเปิดงาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรสุวรรณี รัตนสุวรรณศรี และกัลยาณมิตรสิริโศภิต ทิพนาค เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, กัลยาณมิตรวรรณพร ไตรเนตร และกัลยาณมิตรทิพวัลย์ เล้าโสภาภิรมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายไทยธรรม ส่วนกัลยาณมิตรวิไลวัลย์ วัชสิริเสรี เป็นประธานกล่าวคำอธิฐานจิต จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้


           สำหรับงานบุญพุทธมาสจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เชื่อมสัมพันธ์ชุมชนรอบวัดให้แน่นแฟ้น เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวพุทธ อีกทั้งยังเป็นการมุทิตาอายุวัฒนมงคล 79 ปีของหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้เป็นครูต้นแบบในการสร้างบารมี ให้แก่คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกอีกด้วย