สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น


 วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น

      ณ ศูนย์วัฒนธรรม เมืองโยโกฮาม่า  จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น โดยวัดพระธรรมกายคานากาว่า ได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น เพื่อสอนธรรมะและนำนั่งสมาธิเป็นประจำทุกเดือน โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ธนาวุฒิ ติสฺสโร ได้เล่าธรรมะเรื่อง "ใจที่สงบ สยบทุกปัญหา"  การปฏิบัติธรรมให้เริ่มต้นด้วยความพอใจ ใจที่สงบ จะพบความสว่าง แม้มีปัญหา ก็ไม่รู้สึกกังวลใจ เพราะใจมีความมั่นคง โดยหลักสำคัญคือ ต้องปล่อยวางเรื่องราวต่างๆ ทำใจให้เป็นอิสระ ปลอดกังวล ทำประหนึ่งว่าเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิต เป็นเวลาของเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่การบังคับจิตใจตนเอง ถ้าปฏิบัติอย่างได้นี้ต่อเนื่อง ไม่ว่างานอะไรก็ทำได้ ไม่ว่าปัญหาอะไรก็แก้ได้


       จากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา 20 นาที ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างได้อารมณ์สบาย รู้สึกปล่อยวาง และมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมทั้งตั้งใจจะมาร่วมปฏิบัติธรรมอีกในโอกาสต่อไป