สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์


   ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งประกอบ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรจันทร์แรม จำปาอ่อน ส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรแพมมี่ โรเช่ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


      นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรนัฏกาญจน์ ชาญปรีชากุล  จากนั้นช่วงบ่ายพระอาจารย์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์