สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล  จัดปฏิบัติธรรมปีใหม่

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล  จัดปฏิบัติธรรมปีใหม่


     คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล  ประเทศอังกฤษ  ก็ได้รับนิมนต์เพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น ในการจัดงานบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่


     พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล  ประเทศอังกฤษ ได้รับนิมนต์มาทำบุญเทศกาลปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทย ชาวอังกฤษ ที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเจ้าของบ้าน คือ กัลยาณมิตรแสงเดือน แพงไพรี ได้นิมนต์พระอาจารย์มาเป็นเนื้อนาบุญ พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวอังกฤษมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย    โดยพระอาจารย์ได้เจริญพุทธมนต์ พร้อมทั้งรับบิณฑบาตจากญาติโยมที่ร่วมใส่บาตรกันอย่างจดจ่อรอทำบุญอย่างเบิกบานใจ จากนั้นสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 


     พร้อมทั้งร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  และนั่งสมาธิ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่า นำโดยกัลยาณมิตรแสงเดือน แพงไพรี ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์เพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ซึ่งถือเป็นการทำบุญเพื่อรับศักราชใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยบุญกุศล  ซึ่งสาธุชนหลายท่านบอกว่าได้นำหลักธรรมะที่พระอาจารย์ได้เทศนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน