สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมโครงการธรรมยาตราปีที่8 รักษ์บวร รักษ์ศีล5  

พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมโครงการธรรมยาตราปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล5  


      สาธุชนผู้ใจบุญจากทุกสารทิศต่างเดินทางมาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พุทธบุตรธรรมยาตรา 1,136 รูป ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น พร้อมทั้งได้ร่วมต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา ณ แผ่นดินลำดับที่3  วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรบุรี 


   สาธุชนผู้ใจบุญจากทั่วประเทศได้เดินทางมาร่วมตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแสดงความกตัญญูบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ในแผ่นดินลำดับที่ 2 อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้งมโนปณิธาน บวชตลอดชีวิตของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยภายในงานพระครูธรรมธรอารักษ์ ฌาณารกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ,คุณชินปพัท ประเสริฐมรรค นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทรงคนอง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ซึ่งท่านได้กล่าวถึงคามสำคัญของสถานที่แห่งนี้พร้อมให้สาธุชนทุกท่านได้ตั้งปณิธานในการสร้างบารมีว่าจะขอทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญสร้างบารมีไปกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ทำให้สาธุชนที่ตั้งใจมาตักบาตรในวันนี้ปลาบปลื้มใจพร้อมที่จะใส่บาตรด้วยจิตที่ผ่องใส ยิ้มแย้มเบิกบานรับวันใหม่แห่งการสร้างบารมี ทั้งนี้ทุกท่านยังได้เป็นต้นแบบในการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ด้วยเล็งเห็นว่าภัตตราหารทั้งหลายนี้จะเป็นเรี่ยวแรง เป็นกำลังให้แก่พระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ได้มีสรรพกำลังในการศึกษาพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบทอดวิชาธรรมกายเพื่อขยายไปสู่ใจของชาวโลกต่อไป 


       หลังจากนั้นสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านก็ได้เดินทางต่อไปยังวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรากว่า 1,136 รูป ที่จะได้เป็นเนื้อนาบุญให้สาธุชนทุกท่านได้โปรยดอกทรัพย์บานชื่นและดอกเบญจทรัพย์ ต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตราด้วยจิตที่ผ่องใส ในแผ่นดินอันเป็นสถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง เดินนำคณะพุทธบุตรธรรมยาตราด้วยความสงบ เสงี่ยม สง่างาม 


           สร้างความปลื้มปีติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวเมียมา ที่ได้มาร่วมต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรากันอย่างเนืองแน่น ด้วยเห็นถึงความสำคัญในการยอยกพระพุทธศาสนา บูชาคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้ประจักสู่สายตาของชาวโลก ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรื่องในผืนแผ่นดินไทยอีกยาวนาน ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัททั้ง 4 ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป