สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ


       วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง 


                ณ บริเวณลานอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม 111 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง โดยภายในงานได้มีผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่ เพื่อกล่าวคำขอตัดปอยผมจากผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ปกครองพร้อมด้วยสาธุชนจะได้ร่วมกันตัดปอยผมนาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติ หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาท 


  สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อตอบแทนพระคุณคุณยายอาจารย์ฯเพราะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย ไม่มีท่านก็ไม่มีพวกเรา  และด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าแกร่งกว่าเพชร ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของคุณยายอาจารย์ที่ได้วางกฎระเบียบต่างๆในการบริหารวัด ช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผ่นและคอยให้กำลังใจแก่ศิษย์มาโดยตลอด ทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็นวัดพระธรรมกาย ที่มีระบบระเบียบงดงามยิ่งเป็นศรีสง่าแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกทั้งหลาย และที่สำคัญผู้บวชนอกจากจะได้บุญจากการบวชแล้วยังได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย