สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญประจำวันอาทิตย์


     ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรมุจลินท์ เผื่อนประเสริฐ และ กัลยาณมิตรปราณี โควิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีกัลยาณมิตรประภาพร คาลเดอรอน และ กัลยาณมิตรสายใจ สุริยะไชย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายกองบุญธรรมยาตรา โดยมีกัลยาณมิตรประภาพร คาลเดอรอน และ กัลยาณมิตรวิบูลย์ ใจเด็ด เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรวันชาติ สุริยะไชย และ กัลยาณมิตรวรรณเฉลิม แพงไพรี อัลเพิร์ต เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรเป็นภาษาบาลี จากนั้นสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ และร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ณ Hungryland Slough Canal ด้วยความปลื้มปีติ