สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี


      วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี  ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


      สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ กลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันสมาทานศีล 5 ส่วนกัลยาณมิตรวรรณิภา  แซ่สื่อ เป็นตัวแทนสาธุชนทุกท่านได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และผู้ที่เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 รวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย โดยกัลยาณมิตรวรรณิภา แซ่สื่อ ได้เป็นตัวแทนสาธุชนและหมู่คณะทอดผ้าบังสุกุล และกล่าวคำถวายผ้าไตรอุทิศส่วนกุศล, กล่าวคำถวายมตกภัตตาหาร และยังได้เป็นตัวแทนถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์อีกด้วย 

     หลังจากนั้นเวลา 10.30 น.พระอาจารย์พระมหาพูลศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก  ได้แสดงธรรมในเรื่องของความไม่ประมาท ซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้มีสาธุชนเข้าร่วมพิธีกรรมจำนวนหลายท่าน ผ่านช่องทางออนไลน์