สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา 

คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา 


      คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้ถวายข้าวสาร พร้อมด้วยน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยแด่เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดสงขลาต่อไป

     คณะสงฆ์สงฆ์ นำโดยพระพรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และ ส่งเสริมศีลรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร ได้น้อมถวายข้าวสารหอมมะลิอย่างดีจำนวน 1,000 กิโลกรัม, หน้ากากอนามัย 700 ชิ้น และน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล ถวายแด่พระราชวรเวที วัดโคกสมานคุณ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดสงขลา และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ต่อไป


     สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนทั่วโลก แต่ยังส่งผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์และสามเณรด้วย เนื่องจากไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดกิจกรรมงานบุญในทางพระพุทธศสานาได้ และการที่คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำข้าวสารและน้ำดื่มมาร่วมถวายในครั้งนี้ ก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นในช่วงสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้