สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสามัคคี ประเทศฝรั่งเศส

 

     

                             
               เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กัลยาณมิตรชาวไทย ลาว และฝรั่งเศส วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเช้า พระอาจารย์นำสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่า และถวายปัจจัยไทยธรรม