สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เชิญสาส์นจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์

 

 

ได้จัดประชุมเรื่องบทบาทของศาสนาต่อสันติภาพและความขัดแย้ง (Religion in Peace and Conflict) โดยได้รับเกียรติจากยูเนสโกในฐานะผู้ส่งเสริมและสร้างสันติภาพของโลก กราบนิมนต์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ผู้สถาปนามูลนิธิ ๖๐ ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษา เข้าร่วมประชุม ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้มอบหมายให้อาจารย์ถาวร ชัยจักร (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา) เป็นผู้แทนเชิญสาส์นกล่าวในพิธีเปิดประชุม ณ ศูนย์การประชุมเทรสซี่ นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย โดยในสาส์นได้เสนอว่า " โปรดอย่าให้ความขัดแย้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจ และผล-ประโยชน์อื่นใดทำให้ผู้บริสุทธิ์เดือดร้อนล้มตาย และจะเป็นเช่นนี้ ได้ต้องแก้ปัญหาด้วยหลักการที่ถูกต้องคือความสงบของโลกใบนี้ต้องเริ่มต้นจากความสงบของแต่ละคนก่อน จากนั้น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศและโลกใบนี้จึงจะสงบตามมา"