สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สำนักสื่อสารองค์กร กราบนมัสการปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

สำนักสื่อสารองค์กร กราบนมัสการปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


640111_12.jpg

      สมาชิกสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เข้ากราบนมัสการปีใหม่ปีพุทธศักราช  2564 พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

      เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา  พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยสมาชิกสำนักสื่อสารองค์กร ได้เข้ากราบนมัสการปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2564 พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ พร้อมทั้งรับคำอวยพรและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะ สานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

    และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ก็ได้เข้ากราบนมัสการปีใหม่ พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เพื่อรับคำอวยพร และรับฟังโอวาทในการทำงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสารงานบุญสู่สาธารณชน
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล