สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 


640219_08.jpg

       วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก  


640219_07.jpg

          สำหรับพิธีกรรมเริ่มในเวลา 03.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น คณะพระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยผ่านสัญญาณช่องจีบีเอ็น และได้ถ่ายทอดสดออนไลน์  ผ่านช่องทาง Facebook Live, Youtube และ ผ่านระบบZoom  เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรบางส่วนในประเทศเดนมาร์กได้ร่วมงานบุญบูชาข้าวพระไปพร้อมๆ กัน  และได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชา ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ เพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแผ่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด19  


640219_06.jpg

      จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคี เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศเดนมาร์ก เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี พร้อมทั้งได้กล่าวคำถวายผ้าป่า โดยกัลยาณมิตรสุ่ย แฝดสุระ และกัลยาณมิตรวิไลพร มาแผ้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรมาลี  หรรษาจารุพันธ์ เป็นประธานนำกล่าวถวาย ในการนี้พระครูวิเทศจินดาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ได้พิจารณาผ้าป่า จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พร้อมทั้งถวายกองบุญต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์   ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระครูวิเทศจินดาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ที่ท่านได้เมตตาให้ธรรมะ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์   พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้