สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร 


640222_20.jpg

คณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา ได้จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


640222_21.jpg

        คณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่นำสาธุชนสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บ้านใหม่ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย และร้านน้อยโซฟา บ้านโคกเพชร ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะสงฆ์ได้นำคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญในจังหวัดนครราชสีมา สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลต่อเจ้าของบ้าน และผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ทุกท่าน และเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการสวดมนต์เป็นการดึงใจของเราให้สงบนิ่ง เป็นการรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนสืบต่อไป และเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาเคารพในพระรัตนตรัย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนธรรมะอันรงคุณค่า นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อผ่อนคลาย รักษาใจให้บริสุทธิ์