สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมพิธีแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะตำบลคลองสี่ 

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมพิธีแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะตำบลคลองสี่ 


640222_22.jpg

 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมพิธีแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานในพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แด่พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ เปรียญธรรม 7 ประโยค เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม

    จากนั้นเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พร้อมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ได้เดินทางไปในพิธีแต่งตั้งพระมหาประดิษฐ์ สุขวโร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

   ทั้งนี้พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ร่วมพิธีและร่วมมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั้งสองรูปด้วย