สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์


640222_24.jpg

 วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายโคมมาฆประทีป ผ่านระบบออนไลน์


640222_23.jpg

          โดยพิธีกรรมภายในงานพระครูวินัยธรปิยะ ปิยวาจโก ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ เมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานนำกล่าวคือ  กัลยาณมิตรวรรณรวี-เด็กชายแทนคุณ สไตน์ และครอบครัว  ส่วนพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสำราญ-กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุข และครอบครัว ,พิธีถวายโคมมาฆประทีป ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรชนกนาฏ พิมศรี  พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและตัวแทนเจ้าภาพแต่ละคณะก็ได้น้อมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ 


640222_25.jpg

       ส่วนภาคบ่ายพระครูวินัยธรปิยะ ปิยวาจโก ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ - กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ และครอบครัว จากนั้นพิธีกรได้เชิญคณะเจ้าภาพน้อมพานกองบุญและไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ยังได้รับฟังปกิณกธรรมยามบ่าย โดยพระมหากานต์ ญาณกนฺโต