สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ


640920_54.jpg

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


640920_53.jpg

         สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, บทรัตนสูตร และบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลา โดยประธานบุญพิธีคือ กัลยาณมิตรรัฐ-กัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย, พิธีถวายสุคันธมาลา ประธานบุญพิธีคือ กัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด และกัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวารวงศ์
 

640920_52.jpg

           ส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประธานบุญพิธีคือ กัลยาณมิตรพูนพิไล บัมการ์ดเนอร์ และกัลยาณมิตรทองใส พารา จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN


640920_51.jpg

     นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยประธานบุญพิธี คือกัลยาณมิตรอนงค์นาฏ เวทยโยธิน และกัลยาณมิตรไพรวรรณ วงพระจันทร์ ส่วนพิธีถวายข้าวสาร-อาหารแห้ง โดยประธานบุญพิธีคือ กัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด และกัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวารวงศ์ และในกาสนี้พระมหาประภาส ปภาโส ท่านประธานสงฆ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนา พร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายซีแอตเติลจะจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน เพื่อให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญร่วมกัน