สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เปิดวัดต้อนรับชาวท้องถิ่นในงานวันโบราณสถานประจำเมืองอัฟเฟอร์เดน

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เปิดวัดต้อนรับชาวท้องถิ่นในงานวันโบราณสถานประจำเมืองอัฟเฟอร์เดน


640920_66.jpg

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เปิดวัดต้อนรับชาวท้องถิ่นในงานวันโบราณสถานประจำเมืองอัฟเฟอร์เดน


640920_65.jpg

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมประจำปี เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโบราณสถาน 6 แห่งประจำเมืองฯ จึงทำให้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นทยอยเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการมากกว่า 100 คน


640920_64.jpg

      ในส่วนของเนื้อหานิทรรศการนั้นได้นำพุทธประวัติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเรื่องวิถีชีวิตของพระภิกษุ และวัฒนธรรมชาวพุทธถูกนำมาบอกเล่าผ่านป้ายนิทรรศการและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บาตร ผ้าไตร ตาลปัตร ที่กรวดน้ำ และจุดที่สำคัญคือประวัติมหาปูชะนียาจารย์ ผู้เป็นต้นกำเนิดวัดพระธรรมกายก็ยังได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง


640920_63.jpg

      ในโอกาสนี้คุณมกร เชาวานิชย์ ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญ คุณแอนดี้ ซาวเวอร์ นักชกมวยคิกบอกซ์ซิ่งชาวดัชต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้ด้วย อีกทั้งได้ทดลองนั่งสมาธิ โดยพระซันเดอร์ เขมธัมโม เมตตาแนะนำวิธีการนั่งสมาธิเป็นภาษาดัชต์ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นภาพความตื่นตัวของชาวท้องถิ่นที่มีต่อกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลังจากสถานการณ์โควิดในประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติ