สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย


640920_70.jpg

    วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom


640920_69.jpg

     โดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิ จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย เมื่อถึงเวลาสว่าง ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีประธานคือกัลยาณมิตรสมพร ปาระเคน และในโอกาสนี้ทุกท่านได้อธิษฐานจิตตามเสียงหลวงพ่อ ให้เป็นแผงผังชีวิตในการเกิดมาสร้างบารมี ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ โดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมดี กัลยาณมิตรสีมอน แก้วมหาวง ได้จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนม์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว


640920_68.jpg

    จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาธรรม ส่วนคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมาติกา ด้านสาธุชนก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายมตกภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสมวันดี ทองพระจันทร์ เป็นประธาน จากนั้นประธานทุกคณะ และสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์
 

640920_67.jpg

     ในการนี้พระประเวศน์ วราสโย เจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโก ท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตาให้ธรรมะ ว่า การที่ทุกท่านได้มาฟังธรรมที่วัดเป็นประจำนี้ ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ในอดีต ยุคที่คนไม่ได้ฟังธรรม ไม่รู้จักว่า ธรรมะคืออะไรนั้น ชั่งเป็นเรื่องที่เราในยุคนี้จะนึกไม่ถึงเลย เพราะคนในยุคนั้นไม่คิดว่าจะค้นหาสิ่งที่มีคุณค่าของชีวิตไปทำไม เพื่ออะไร แต่ในยุคเช่นนั้นเมื่อมีพระโพธิสัตว์บังเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาก็จะเห็นการดำเนินชีวิตที่เป็นไป ไม่มีสาระ จึงออกแสวงหาธรรมะ โดยเข้าป่าตามลำพัง ไม่สนใจกับสมบัติที่ท่านมีอยู่ เมื่อได้ฟังธรรมเพียงเล็กน้อยที่มีคุณค่าก็เต็มใจที่จะสละชีวิตเป็นพลี  เพราะท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ แม้ชีวิตของท่านเอง พุทธศาสนิกชนทุกท่านจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากที่ได้ฟังธรรมบ่อยๆ จึงควรยินดีและประพฤติตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล