สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ


640920_74.jpg

        วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


640920_73.jpg

                สำหรับพิธีกรรมพระครูวินัยธรปิยะ ปิยวาจโก ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นใจใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายมตกภัตตาหาร โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรบุศยมาลย์ ทองสุข, พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์ ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรอัฏฐพร เรืองธัมมกิจ, พิธีถวายกองบุญสะพานแก้ว ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรวรรณรวี-เด็กชายแทนคุณ สไตน์ และครอบครัว พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและตัวแทนเจ้าภาพแต่ละคณะ ก็ได้น้อมถวายไทยธรรมถวายท่านประธานสงฆ์


640920_72.jpg

                 ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายดอกไม้สักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ โดยมีกัลยาณมิตรนันธนา บุญเถลิงศักดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำ พานกรวย พานพุ่ม และพานดอกไม้ถวายสักการะตามลำดับ


640920_71.jpg

                จากนั้นเป็นการสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ฯ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดบทธรรมนิยาม ด้านสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลจีวร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์-กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำพานกองบุญและเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกคน