สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดโรงพยาบาลสนาม อบต.คลองสาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเหลือง

เปิดโรงพยาบาลสนาม อบต.คลองสาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเหลือง


640920_79.jpg 

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดปทุมธานี ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเหลืองในเขตพื้นที่ตำบลคลองสาม

         ณ อาคารนวัตกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วย นายอนาวิน รัตนสถาพร ส.ส.เขต 3 จังหวัดปทุมธานี ,สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ได้ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมกับดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 150 โดสให้แก่ประชาชนชาวบ้านในตำบลคลองสาม ที่มาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา

           โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามได้ดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองได้จำนวน 84 เตียง โดยจะรับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลคลองสามเท่านั้น อีกทั้งยังได้ดำเนินการนำวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาดำเนินการฉีดให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนการฉีดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้า จำนวนทั้งสิ้น 150 โดส