สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย  มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ อบต.คลองสาม

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย  มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แก่ อบต.คลองสาม


640920_80.jpg

     คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,200 ถ้วย ร่วมสมทบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี


640920_81.jpg

     โดยพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก โดยพระมหานพพร ปุญฺญชโยเปรียญธรรม 9 ประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคุณองอาจ ธรรมนิทา ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และคณะ ได้ลงพื้นที่ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,200 ถ้วย ร่วมสมทบกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”


640920_82.jpg

      เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยผู้ช่วยศษสตราจารย์ (พิเศษ) ด๊อกเตอร์วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วย คุณนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และคุณทุเรียน ปุ่นพิทักษ์ ประธานอาสาสมัคร ตำบลคลองสาม ร่วมรับมอบฯ


640920_83.jpg

       จากนั้นได้ส่งมอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน 500 ชุด ร่วมสมทบกับ “ศูนย์รวมน้ำใจ คนคลองสาม สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยคุณอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 พร้อมด้วย คุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง และคณะ ร่วมรับมอบฯ