สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลพบุรี-สุโขทัย-พระนครศรีอยุธยา

2-10-64-4br.jpg

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย
มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลพบุรี-สุโขทัย-พระนครศรีอยุธยา

             วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15.00 น. พระภานุมาศ ปชฺโชโต รักษาการประธานศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์ และกัลยาณมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพที่รับมอบจากวัดพระธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 60 หลังคาเรือน ณ วัดจุฬามณี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สถานการณ์ปัจจุบันถูกน้ำท่วมสูงถึงชั้นสองของตัวบ้าน การสัญจรยากลำบาก ขาดแคลนอาหาร ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแล

             ด้านศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลพบุรี กัลยาณมิตรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายณรงค์ฤทธิ์ ทองดีนายก อบต. พุคา พร้อมผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านสระตาแวว ต. พุคา และหมู่ 6 บ้านเนินยาว ต.หนองทรายขาว อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน จำนวน 100 ชุด และข้าวสารอีก 4 กระสอบ เนื่องจากตำบลพุคาเป็นพื้นที่แอ่งและต่ำสุดในอำเภอ ทำให้มีน้ำท่วมสูงสุด 4 เมตร บางครัวเรือน พักอยู่ชั้น 2 ของบ้าน บางครัวเรือนต้องย้ายไปพักที่วัด อาหารที่ใช้รับประทานต้องรอรับการส่งมอบจากเจ้าหน้าที่

              ขณะที่ธุดงคสถานกงไกรลาศ จ.สุโขทัย พระอาจารย์สายชล ธัมมาวุโธ นำคณะทีมงานมอบถุงยังชีพ 30 ชุด ข้าวกล่อง 100 ชุด และข้าวสารอาหารแห้ง 80 ชุด มอบให้แก่กัลยาณมิตรผู้ประสบอุทกภัยที่เคยไปร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกาย ณ บ้านโคกกระทือ บ้านสระบัว บ้านดอนจันทร์ บ้านวังมีด อำเภอศรีสำโรง

2-10-64-1br.jpg

 

2-10-64-2br.jpg

 

2-10-64-3br.jpg

 

2-10-64-5br.jpg