สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และวันสันติภาพสากล

วัดพระธรรมกายจัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และวันสันติภาพสากล
พุทธศาสนิกชนร่วมนั่งสมาธิจุดประทีป อธิษฐานจิตให้ทุกคนทั่วโลกรอดพ้น ปลอดภัย
อุทิศบุญให้ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ผ่านออนไลน์ Zoom


641003_04.jpg

       วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็น "วันสันติภาพสากล" หรือ The International Day of Peace วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จึงจัดงาน “วันสันติภาพสากล” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “สันติภาพโลกเกิดขึ้นด้วยสันติสุขภายใน WORLD PEACE THROUGH INNER PEACE” 

 
641003_03.jpg

     โดยภาคสายมีการจัดนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันบรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครบ 104 ปี ภาคบ่าย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย ครั้งที่ 1 ช่วงค่ำเป็นการจุดประทีป 200,000 กว่าดวง สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก และอธิษฐานจิตให้ทุกคนทั่วโลกรอดพ้น ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั่วโลกด้วย สุดท้ายเป็นพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 3,704,000,104 จบ โดยมีเป้าสวดให้ครบ 3,752,000,137 จบ ในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ 172 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมาตรการ Lock Down ปิดวัด คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom 


641003_02.jpg

      “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ถือเป็นวันสำคัญของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เนื่องด้วยเป็นวันบรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครบ 104 ปี  ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงและบูชาพระคุณของท่านเป็นประจำทุกปี” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว


641003_01.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล