สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน 500 ชุด

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี – วัดพระธรรมกาย ร่วมกันมอบอาหารปรุงสุกใหม่
เป็นกำลังใจแก่ประชาชนชุมชนวัดลานนา อ.ลำลูกกา


641003_08.jpg

      วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ ฯ และภาคีเครือข่าย ฯ นำโดยพระครูวิจิตรปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดลานนา พร้อมด้วยพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และนายองอาจ ธรรมนิทา ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก มอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
 

641003_07.jpg

    การนี้ ได้มอบอาหารปรุงใหม่แก่นายสมศักดิ์ สุขเหมือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ลำลูกกา และนายจรูญ บุญส่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ต.บึงทองหลาง ณ วัดลานนา อ.ลำลูกกา จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนในชุมชนวัดลานนาด้วย 


641003_06.jpg

      ด้านพระมหานพพร ปุญฺญชโย กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่าย มอบอุปกรณ์จัดทำเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แก่ศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 14 แห่ง รวม 908 ชุด มอบอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวันรวม 44,196 กล่อง ถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ออนไลน์ 92,000 รูป ถุงยังชีพ-เวชภัณฑ์ 280,439 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 และจัดเตรียมชุด PPE สีขาว และสีส้ม รวม 1,006 ชุด ถวายพระภิกษุสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 รวมมูลค่าความช่วยเหลือ 46,016,490 บาทแล้ว


641003_05.jpg