สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส รับมอบถุงยังชีพ 2,800 ชุด ถวายโดยวัดพระธรรมกาย

เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส รับมอบถุงยังชีพ 2,800 ชุด
ถวายโดยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ


641005_03.jpg

        วันนี้ (2 ต.ค. 64)  พระครูจันทโพธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ ได้เมตตามารับมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,300 ชุด เพื่อนำไปมอบบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ   โดยมีพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนมอบถวาย ณ ครัวมหาทานบารมี 71 ปี ฯ วัดพระธรรมกาย พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพแด่คณะสงฆ์ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตาก จำนวน 500 ชุด เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่


641005_02.jpg

        พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิมีน้ำท่วมหนักในพื้นที่ อ.เมือง อ.จัตุรัส อ.บำเหน็จณรงค์ และบางส่วนของ อ.บ้านเขว้า ส่วนที่จังหวัดตากมีน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอด้านฝั่งตะออก เช่น อ.เมืองตาก อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก คณะสงฆ์ทั้ง 2 จังหวัดจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ซึ่งระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และ ตาก รวม 7,300 ชุด 


641005_01.jpg

       “สิ่งของบริจาคที่ผู้ประสบภัยต้องการ ได้แก่อาหารสำเร็จรูป อาทิ ปลากระป๋อง ปลากรอบ น้ำดื่มขวด อาหารกระป๋อง ปลาราดพริก ผักกาดดองกระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง / คัพ) ซึ่งเจ้าภาพผู้มีบุญสามารถส่งอาหารต่าง ๆ ผ่านระบบขนส่งตามช่องทางที่สะดวกมาได้ที่พระนิวัฒน์ ยติวฑฺฒโน ศาลามหาทานบารมี โรงครัว 71 ปี ฯ วัดพระธรรมกาย 23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ ร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7 https://donate.dkcmain.org สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ โทร 087-5185556, 080-6021215” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว