สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จ.นครราชสีมา  222  ครัวเรือน

วัดพระธรรมกาย  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ  อำเภอโนนแดง - อำเภอโนนแดง -  อำเภอแก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา  222  ครัวเรือน


641005_11.jpg

        วันจันทร์ที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  14.30  น.  ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมนครราชสีมา  ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวใหญ่  วัดพระธรรมกาย  มูลนิธิธรรมกาย  นำโดยพระพิทักษ์  ฐิตมโน  ประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมนครราชสีมา  คณะสงฆ์  กัลยาณมิตรจังหวัดนครราชสีมา  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ  วัด  และประชาชน  ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  จำนวน  102  ชุด  ณ  วัดหลักร้อย  (วัดป่า)  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระครูโอภาสกิจจานุกูล  รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย  วัดหลักร้อย  (วัดป่า)  เป็นผู้รับมอบ  และ  วัดใหม่เกษม  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี พระครูเกษมนวกิจ  เจ้าคณะตำบลธารปราสาท  วัดใหม่เกษม  เป็นผู้รับมอบ  ในส่วนพื้นที่ อ.โนนไทย  ยังคงมีบางพื้นที่ที่จะคงมีน้ำขังอยู่  แต่ภาพรวมน้ำเริ่มลดลงแล้ว  คาด  3-4  วันหากไม่มีฝนตกลงมา  อ.โนนไทย  และ 
อ.โนนสูง  จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ


641005_09.jpg

          จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลแก้งสนามนาง  โรงเรียนบ้านโนนรัง  ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่  ชาวบ้านแก่งโก  หมู่ที่ 3  ตำบลแก้งสนามนาง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้  จำนวน  120  ครัวเรือน  โดยมีนายบุญเพิ่ม  พุฒหมื่นไว  ผู้ใหญ่บ้านแก่งโก  ให้การต้อนรับและอำนวความสะดวก


641005_10.jpg

            ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และ ตาก รวม 7,300 ชุด


641005_08.jpg